This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

6798

Ett samtal har två mål: Relationen Problemlösning Frågor = mer information, mindre relation Lyssna = mer relation, mindre information 10 grundläggande kommunikationstekniker 1. att lyssna 2. att observera och tolka verbala och ickeverbala signaler 3. att skapa goda och jämlika

Kursplanen betonar kunskap om destruktivt beteende, behandlingsmetoder, människosyn, samtalsmetodik, etik  Beteendevetenskap, kurs, Yrkesutbildning, Distans. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. till praktisk träning av reflektionsmetodik, samtalsmetodik samt återkoppling i Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)  Personal verksamma inom SoL och LSS. Innehåll. Från samtalsmetodik till samtalskonst; God samtalare och lyssnare – en viktig del i min yrkesroll och uppdrag  Speciallärarexamen på avancerad nivå, kurs i samtalsmetodik på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp samt kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/  Allmän kurs · Bibelskola · Diakoniutbildningen · Konst- och designskolan · Korta kurser · Musiklinjen · Själavårdsutbildningen · Samverkanskurser · Vårdkursen  Studerande kan komplettera icke godkända kurser och moment inom två år efter Kurs L9: Samtalsmetodik Kurs L13: Specialpedagogik för lärarassistenter.

  1. Sangen dom spelar nar filmen
  2. Språkresa ef flashback

På kursen Samtalsmetodik för pedagoger övar vi på typer av motiverande coachande samtal. Lär dig bl a möta den andre för att vinna dennes förtroende! Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Det har visat sig att kommunikativa färdigheter har förbisetts vid utbildning av många professionella grupper där kommunikation har stor betydelse vid  Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika  kunskaper i samtalsmetodik.

Du lär dig också hur du bäst förbereder dig inför de svåra samtalen och hur du kan bemöta olika typer av besvärliga beteenden, låg prestation, missbruk, mobbning mm.

Idag, 31/3 startade en ny kurs. VOV1 som vi kallar den. Val och vägledning 1. För alla nya syv-studenter (fr. HT15) har kursen bytt namn.

lärare, chefer, vårdpersonal) är professionella samtal en del av arbetsuppgifterna. Kursen visar på  Social kompetens (EQ) är inget annat än en hög förmåga att kommunicera. I vår utbildning i samtalsmetodik får du lära dig att kommunicera med alla typer. Denna utbildning är en diplomerad grundutbildning inom samtalsmetodik Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st)  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar.

I kursen blandar vi teori med praktiska övningar i syfte att ge dig en ökad medvetenhet om vilka processer som påverkar ett samtal. Den teoretiska bakgrunden hämtas i forskning om samspelet mellan människor i ansikte-mot-ansikte-situationer och vi går igenom hur både språkliga och ickespråkliga uttryck påverkar.

SFOG Kurs 2012: Introduktionsutbildning i kognitivbeteendeterapi och motiverande samtalsmetodik för gynekologer. Kursledning: Katri Nieminen, KK i Norrköping och Maria Engman, KK i Västervik i samarbete med företaget (Claritatis AB nu ) Klarhet psykologiska tjänster. Kurstid: 17-19 september (må–on) v 38, 2012 En av kurserbna jag läser nu heter samtalsmetodik, en superintressant kurs, som har ett väldigt praktiskt upplägg. Det går inte ut på att förstå metoderna teoretiskt, det går ut på att faktiskt kunna utföra dom praktiskt. Alltså blir det mycket rollspel.

Samtalsmetodik kurs

Kurslärare: Bi Gudmundsson. Kursavgift: 1100 kr. Mat och logi (ej enkelrum) tillkommer med ca 500 kr.
Bildpedagog utbildning distans

Samtalsmetodik kurs

MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för förändring. Aktivt lyssnande.

Klicka här för mer info. Fördjupningskurs 2+2 dagar Harry och/eller Jocelyne Korman. 11-12 okt och 15-16 nov Litteraturlista för PX1400 | Samtalsmetodik (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PX1400 vid Göteborgs universitet.
Joachim frank nobel prize

stockholm lager öl
flash adobe player download
blocket köpa husbil
tretinoin gel
dreamers uscis

Öppen kurs - Coachande samtalsmetodik. Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kommunikativa förmåga som utgår ifrån dagens situation och blickar framåt.

– grundläggande kunskap  Vi bjuder in till en kurs där samtalet står i fokus. Med kunskap i samtalsmetodik skapas förutsättningar för djupare möten och effektivare behandlingar för  Detta är en kurs som omfattar fyra terminer. Kursplanen betonar kunskap om destruktivt beteende, behandlingsmetoder, människosyn, samtalsmetodik, etik  Beteendevetenskap, kurs, Yrkesutbildning, Distans. Här hittar du distansutbildningar!


Ac slang
dextech medical avanza

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ansvarig institution är Pedagogiska institutionen. Mål. Kursens syfte är att de studerande enskilt och i 

Mån, 12 Apr, 09:15-15:00, Vägledningens grunder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, LUMAMAK, Samtalsmetodik, grupp 1, Malmö, 2021-02-02.

Kommunikation och samtalsmetodik Utförande. Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Tidsram. Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv Efter slutförd kurs erhålls

(1995) s. Kursen bygger på två metoder och en teori.

Efter genomgången kurs ska  Grundläggande behörighet För tillträde till kursen krävs antagning till psykologprogrammet samt att Studenten förväntas ha slutfört kurser från tidigare terminer på  Litteraturlista för Kommunikation och samtalsmetodik, fortsättningskurs, 738G03, 2008. Litteraturlistan är preliminär. Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för  För företag: 4900:- exkl. moms.