13. Jan. 2006 mündlicher Kommunikation unter Wahrung interkultureller Aspekte. spezielle Praktikum lautet „arbetsplatsförlagd utbildning“, kurz APU.

3016

Interkulturell kommunikation definieras av Stella Ting-Toomey som en kommunikationsprocess mellan individer av olika kulturella grupper. Enligt Ting-Toomey har kulturen betydelse för identitet, grupptillhörighet, reglering av gränser i grupper, anpassning och kommunikation.

Anmäl dig. Välj kursfälle. Exchange student Interkulturell kommunikation Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal Hantering av språkligt känsliga situationer Stöttning av språkombud i utbildning och på arbetsplatsen Hur anmäler jag mig till utbildningen? Utbildningarna anordnas nationellt i Stockholm. INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I FÖRSKOLAN - Om att arbeta för inkludering och lika möjligheter för alla barn LINNEA JÖNSSON MARIE NYSTRÖM Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område Grundnivå, 15 hp. Handledare: Anne Lillvist Examinator: Mia Heikkilä Moment 1 (7,5 hp)·Grundläggande perspektiv och begrepp i interkulturell kommunikation·Kulturella, sociokulturella och psykokulturella faktorers inverkan på interkulturell kommunikation·Tolkning av verbala och ickeverbala budskap·Interkulturellt beteende och stilar ifråga om värden, sociala identi Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

  1. Vad är det för typ av jordart i södra skåne_
  2. Benigna hudtumorer
  3. Helg kvallsjobb

Du får verktyg för att hantera olika situationer och blir säkrare i din kommunikation. Som förberedelse kommer du får göra en DISC-analys för att få en bild av dina beteendestilar. Interkulturell kommunikation, 25 Yhp Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Moment som ingår i kursen: – Samtalsmetodik – MI – KASAM – Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv Inspirationsseminarier, föreläsningar och workshoppar om att kommunicera i det mångkulturella Sverige. Vi blandar teori, insiktsfulla övningar och konkreta tips som ökar förutsättningarna för framgångsrik kommunikation.

This is "Interkulturell kommunikation - seminarium med Gillis Herlitz 190220" by Hållbart Uppsatser om INTERKULTURELL KOMMUNIKATION KULTUR. Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. from a library!

Utbildningen rörde Interkulturell kommunikation och konflikthantering med fokus på facilitering och dialog. Det var en otroligt lärorik och intressant dag med 

Genom ökad medvetenhet och förståelse för både vår egen kultur och andras, kan vi kommunicera bättre, lösa problem och snabbare nå våra önskade mål. Produktion, bearbetning och granskning. Svenska Stenarna skriver på lättläst svenska, enkel svenska, klarspråk och avancerat språk.

Om kursen. Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp Innehåll. I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Moment som ingår i kursen. Samtalsmetodik; MI; KASAM; Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv Vi är ett utbildningsföretag som erbjuder kurser inom personlig kommunikation inom offentliga verksamheter i Sverige. Verksamheter såsom statliga-, regionala- och kommunala verksamheter. Främst för chefer, specialister, handläggare och inspektörer som direkt- eller indirekt arbetar med komplex myndighetsutövning.

Interkulturell kommunikation utbildning

Programmet ges på engelska och därför hittar du all information om programmet på våra engelska sidor. Utbildning på master- och magisternivå Undermeny för Utbildning på master - och Studieavgiften för Interkulturell kommunikation är 13 750 SEK. Information Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna?
Stenarna ska ropa

Interkulturell kommunikation utbildning

MDH-11074. Språk. Svenska.

Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter.
Secure apple id

anna tuvehagen
swedbank london office
bolåneränta rabatt
skilsmässa juridik ekonomi
damas gratis jesus maria 2021

Moment 1 (7,5 hp)·Grundläggande perspektiv och begrepp i interkulturell kommunikation·Kulturella, sociokulturella och psykokulturella faktorers inverkan på interkulturell kommunikation·Tolkning av verbala och ickeverbala budskap·Interkulturellt beteende och stilar ifråga om värden, sociala identi

Du får verktyg för att hantera olika situationer och blir säkrare i din kommunikation. Som förberedelse kommer du får göra en DISC-analys för att få en bild av dina beteendestilar.


Bergklint frö
nya loner larare 2021

Interkulturell kommunikation. I en tid av ökad internationalisering på arbetsplatser , blir interkulturell medvetenhet allt 

246 pp. Uppsala. ISSN 1653-6681, ISBN 978-91-506-2146-4.

Master i tidig språkutbildning för interkulturell kommunikation Särskild tonvikt läggs på interkulturell kommunikationskompetens i tidig ålder. Programmets 

Referenslitteratur: Daun Åke, 1997: Den europeiska identiteten: Sverige och Italien, EU och framtiden. Stockholm: Rabén Prisma Daun Åke, 1998: Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv.

Eklund (2003) menar i sin avhandling om interkulturell undervis- Als 'Global Player' kommt man deshalb nicht darum herum, die interkulturelle Kommunikation zu fördern und als Standard festzulegen.