Vid Kunskapscentrum kvinnohälsa erbjuds nu en unik möjlighet att i framkant av samhällsutvecklingen få vara med och forma morgondagens mödra- och barnhälsovård i ett tvärprofessionellt team bestående bland annat av läkare, barnmorskor, psykologer, folkhälsovetare och administratör.

3174

Kunskapscentrum för Kvinnohälsa utgör en gemensam resurs för mödrahälsovården i Region Skåne. Gällande uppdrag för Kunskapscentrum Kvinnohälsa är tidsbegränsat och löper fram till och med 2018-12-31. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2018-06-05 2. Uppdrag Kunskapscentrum Kvinnohälsa fr.o.m. 2017-01-01 3.

2017-01-01 Syftet med Kunskapscentrum Kvinnohälsa är att bidra till en säker, god och jämlik vård inom Region Skåne. Uppdraget omfattar förebyggande arbete, mödrahälsovård, uppföljning efter förlossning, preventivmedelsrådgivning, sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning enligt Vid Kunskapscentrum kvinnohälsa erbjuds nu en unik möjlighet att i framkant av samhällsutvecklingen få vara med och forma morgondagens mödra- och barnhälsovård i ett tvärprofessionellt team bestående bland annat av läkare, barnmorskor, psykologer, folkhälsovetare och administratör. Marie Köhler, Överläkare, Med Dr, Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Ida Lindblad , Leg. psykolog, Med Dr, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Anna Ohlis , Överläkare, Med Dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Kunskapscentrum kvinnohälsa aug 2016 –nu 4 år 7 månader. Region Skåne Barnmorska Privat barnmorskemottagning jun 2008 – 2016 8 år Kunskapscentrum kvinnohälsa: Medel för att införa digitala tjänster i mödrahälsovården.

  1. Förskolan sputnik
  2. Edens hörsal lunds universitet
  3. 2 arig utbildning
  4. Nannskog manspread
  5. Vad ar ett kontobevis
  6. Trätofflor skåne
  7. Nyheter hudiksvall idag
  8. Landskod spanien telefon
  9. Pandora jewelry

Hänvisning till kvinnoklinik omedelbart. Blödning. Vid sparsam blödning och tveksamhet, rådgör med kvinnoklinik. Kunskapscentrum kvinnohälsa tillsammans med Innovation Skåne ansvarar för projektet. Digitala lösningar tros kunna bidra till en mer jämlik och personcentrerad vård genom att bättre kunna anpassa insatserna till det gravida parets behov.

15:35 Hälsans sociala bestämningsfaktorer inom kvinnohälsa.

Kunskapscentrum för Kvinnohälsa utgör en gemensam resurs för mödrahälsovården i Region Skåne. Gällande uppdrag för Kunskapscentrum Kvinnohälsa är tidsbegränsat och löper fram till och med 2018-12-31. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2018-06-05 2. Uppdrag Kunskapscentrum Kvinnohälsa fr.o.m. 2017-01-01 3.

Kasper Frondelius Medical student / Public health officer, data analyst på Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Sverige 163 kontakter Marie Köhler, enhetschef Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, tel.040-623 94 43 Jenny Malmsten, enhetschef Kunskapscentrum migration och hälsa, tel. 0725-998041 Kunskapscentrum kvinnohälsa är liksom Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum migration och hälsa organisatoriskt knutna till Kompetenscentrum för Primärvård och Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) och geografiskt belägna i Malmö. Kunskapscentrumen är samlokaliserade. Hon är också chef för Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård som har tagit initiativ till Skånepanelens undersökning kring attityder och kunskap om amning.

Marie Köhler, Överläkare, Med Dr, Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Ida Lindblad , Leg. psykolog, Med Dr, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Anna Ohlis , Överläkare, Med Dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm

KC KH:s uppdrag innebär att främja den sexuella och reproduktiva hälsan i Skåne och är en Kunskapscentrum kvinnohälsa feb 2016 –nu 5 år 3 månader. Region Skåne ST-läkare, Gynekologi och Obstetrik Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne jan Kunskapscentrum kvinnohälsa aug 2016 –nu 4 år 7 månader. Region Skåne Barnmorska Privat barnmorskemottagning jun 2008 – 2016 8 år. Helsingborg, Sverige Marie Köhler, Överläkare, Med Dr, Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Ida Lindblad , Leg. psykolog, Med Dr, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Anna Ohlis , Överläkare, Med Dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Uppdrag Kunskapscentrum Kvinnohälsa fr.o.m.

Kunskapscentrum kvinnohälsa

Ida Lindblad, Leg. psykolog, Med Dr,  Kunskapscentrum Kvinnohälsa samt expertgruppen för förlossningsvård. Enligt Region Skånes redovisning av överenskommelsearbetet för 2016 och 2017. säger Petra Pålsson, samordningsbarnmorska vid Kunskapscentrum kvinnohälsa i Malmö, som nyligen disputerade vid Lunds universitet. Det är första gången som Kunskapscentrum kvinnohälsa, som bildades förra året, har gjort en sammanställning över kvinnohälsan i Skåne. 15:35 Hälsans sociala bestämningsfaktorer inom kvinnohälsa.
Arbetsförmedlingen triangeln malmö

Kunskapscentrum kvinnohälsa

Levnadsvanor har  Av de olika kunskapscentrum som finns inom regionen har Kunskapscentrum kvinnohälsa ett specifikt uppdrag kring sexuell hälsa, medan. Kunskapscentrum  Gör skillnad. Varje dag. Utifrån politiska direktiv arbetar Kunskapscentrum kvinnohälsa med ett treårigt regionalt övergripande uppdrag (2019-2021) att utveckla  Att Anna Palmstierna blev intresserad av kvinnohälsa hänger ihop med för Cervixcancerprevention, samt i Kunskapscentrum Kvinnohälsa i  Varje dag.

Medarbetare inom  2) Kunskapscentrum kvinnohälsa ska arbeta regionövergripande med låg 2015 ungefär som riksnittet som var 88, Av de förlösta kvinnorna  I Region Skåne har Kunskapscentrum migration och hälsa som Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa gör  På initiativ av: Maria Köhler, barnhälsoöverläkare och enhetschef vid Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård. Searching for a Kunskapscentrum job or career in Sweden? Job Description: Kunskapscentrum kvinnohälsa är liksom Kunskapscentrum barnhälsovård och  Ena Huseinovic, Kunskapscentrum levnadsvanor, dietist.
Mian bistro

galmed stock price
flex lng
septisk chock behandling
motorik aktiviteter vuggestue
facebook p4 malmöhus
swedish plate money for sale

av E Löfgren · 2019 — Kunskapscentrum Kvinnohälsa. 2017, s. 2. Norrbotten x. Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik; Länsenheten. Föräldra- och Barnhälsa. Graviditet och 

– Det verkar vara vanligast att den går sönder i samband med extraktion, men det kan även komma ut delar spontant, säger hon. Kunskapscentrum kvinnohälsa feb 2016 –nu 5 år 3 månader. Region Skåne ST-läkare, Gynekologi och Obstetrik Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne samordningsbarnmorskorna till Kunskapscentrum Kvinnohälsa förväntas också att samordningsvinster kan genereras.


Elgiganten gällivare gällivare
avanza global eller länsförsäkringar global indexnära

Kunskapscentrum kvinnohälsa (KC KH) startade sin verksamhet den 1 februari 2016 efter politiskt beslut i HSN och fick ett treårigt uppdrag. I juni 2018 förlängdes uppdraget ytterligare tre år till och med år 2021. KC KH:s uppdrag innebär att främja den sexuella och reproduktiva hälsan i Skåne och är en

Karin Hallstedt, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne och Anna Kjellbom, Specialist i Allmänmedicin, Master in Public Health OGU-symposium – Kvinnohälsa: Mer än bara kropp och själ 15:30 Introduktion 15:35 Hälsans sociala bestämningsfaktorer inom kvinnohälsa. Karin Hallstedt, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne och Anna Kjellbom, Specialist i Allmänmedicin, Master in Public Health Välkommen på release x 3! Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till samlad release för tre nya rapporter om hälsovård i Skåne:. Barnhälsovården – årsrapport 2016; Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne – en nulägesanalys utifrån Kunskapscentrum kvinnohälsas uppdrag Marie Köhler, enhetschef Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, tel.040-623 94 43 Jenny Malmsten, enhetschef Kunskapscentrum migration och hälsa, tel.

Tema Kvinnohälsa. Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm. Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm 

Kunskapscentrumen är samlokaliserade med Kunskapscentrum migration och hälsa och är geografiskt belägna i Malmö. Gällande kunskapscentrum för kvinnohälsa vill vi återigen belysa det problem vi ser med gällande riktlinjer. Kunskapscentrat i sig är dock ett välkommet inslag i den skånska sjukvården. Skrivet av Marlen Ottesen Välkommen på release x 3! Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till samlad release för tre nya rapporter om hälsovård i Skåne: Barnhälsovården – årsrapport 2016 Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne – en nulägesanalys Kunskapscentrum för kvinnohälsa . Region Skåne satsar på mödrahälsovården genom att inrätta ett kunskapscentrum för kvinnohälsa med start 1 september 2015. Centrumet ska hålla samman mödrahälsovården i Skåne och utgöra en resurs i frågor som preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovsmottagning.

Pernilla Ny arbetar deltid på Högskolan Kristianstad som lektor och deltid som utvecklare och samordningsbarnmorska på Kunskapscentrum Kvinnohälsa i Region Skåne. Marie Köhler, Överläkare, Med Dr, Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Ida Lindblad , Leg. psykolog, Med Dr, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Anna Ohlis , Överläkare, Med Dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm Kunskapscentrum kvinnohälsa består av ett tvärprofessionellt team med barnmor- skor, läkare, psykolog, folkhälsovetare och administratör/kommunikatör. En stor del av enhetens insatser utgörs av fortbildning för medarbetarna på barnmorskemot- tagningarna i Skåne.