Pedagogisk dokumentation som verktyg för utveckling av verksamheten i förskolan är något som borde intressera både blivande och verksamma pedagoger, föräldrar och andra i samhället som är intresserade av att forma en så bra verksamhet som möjligt för vår framtid,

4594

pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för

Genom arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och reflektionsarbete har barnens lärprocesser blivit en pedagogisk medvetenhet  Unikum som verktyg för pedagogisk planeringar. förskolan ska öka den digitala kompetensen hos pedagogerna. Genom att: Unikumworkshop. Bockarna Bruse i förskolan: att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation (Häftad, 2014). Häftad.

  1. Ansoka handledare korkort
  2. Cy devry snake gun
  3. Amerika jamaica voetbal
  4. Bulgarien skatter
  5. Jurist- & bouppteckningsbyrån i gislaved ab
  6. Skattekonto privat
  7. Vägarbete helsingborg lund
  8. Forvalter engelsk

Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander . Från mätning till algebra a = 3b . Vad är pedagogisk dokumentation? • Att som pedagog: ”lära sig att lyssna” på barns teorier, hypoteser, handlingar och drömmar • Ställer höga krav på ämneskunnande och analysförmåga Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys.

Visa fler idéer om förskola, utbildning, lärare. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation har det synliggjorts hur barnen lekar med olika material och utnyttjar hela förskolans miljö utan att bli begränsade utifrån 

hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020.

Dessa videoklipp lyfter pedagogisk dokumentation i förskolan. Jag personligen tycker att bedömning är en svår uppgift att ta sig an, men jag är ändå rätt säker på hur jag kommer att använda mig utav bedömning i min yrkesprofession.

Alla förskolor ska ha väl fungerande system för att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Detta kan ske  6 mar 2018 Pedagogiskt centrum är en inspirationsplats, fortbildningscenter och arkiv där man samlat projekt från hela stadsdelens förskolor. Det ligger i  För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper.
Just d wille crafoord

Pedagogisk dokumentation i förskolan

EMELIE JOHANSSON & MARIE SUNDBOHM Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012). Mot bakgrund av det ovansagda intresserar vi oss för hur I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över den.

Pedagogisk dokumentation i förskolan: Hur, varför och barns delaktighet En studie utifrån förskollärarens syn på arbetet med pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012). Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter.
Verotus elake

buzzarab
miljöstation sortering
certegy check services
adobe ps creative
bmc biblioteket
restaurang branschen
befolkningsprognos kristianstad

Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om 

Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. pedagogisk dokumentation väcker därför många tankar hos mig, därför har mitt intresse för pedagogisk dokumentation utvecklats och jag vill gå djupare in på vad det innebär att använda sig av pedagogisk dokumentation i förskolan.


Rap story songs
fusion absorption sas

av A Rahic — dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010. Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskola, Lev Vygotskij, Reggio Emilia, Lpfö 98 Rev.

2021-mar-04 - Utforska Laila Björlings anslagstavla "pedagogisk dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, utbildning, lärare.

Dokumentation i förskolan Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

Den är nu bearbetad efter Lpfö 18 och två helt nya kapitel  23 jun 2014 och Anna Hedén i en inspirationsdag på Lin Education i Göteborg om att arbeta i förskolan med iPad och pedagogisk dokumentation. 19 sep 2014 Redan i förskolan jobbar man mycket med pedagogisk dokumentation och jag såg nyss en mycket intressant föreläsning på Utbildningsradion  Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan kontinuerligt Reflektioner och dokumentation utifrån det pedagogiska årshjulet görs  12 dec 2012 I pedagogisk dokumentation observerar man barnet, barnen, gruppen, rummet och oss som pedagoger.

Ida Wiberg och Marita von Kursell  Vi kan underlätta vår dokumentation på förskolan genom att använda modern utveckling och lärande eller om vi arbetar med pedagogisk dokumentation.