Styrningsformer (kommissionens arbetsdokument, punkterna 23-29) EurLex-2 The Cantabrian Regional Government commissioned during 1996 a viability plan from the private consultancy Coypsa.

4239

2016-10-13

Typ: SWD · Kommissionens arbetsdokument. År: 2021, 2020  24 apr 2014 EU-Kommissionen har redan 2010 antagit ett beslut angående standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land  9 dec 2017 I Kommissionens arbetsdokument från den 13 november år 2007 diskuterades genomförbarheten av EU-lagstiftning på området för skydd  8 apr 2014 I november 2013 släppte EU-kommissionen och Eurostat sin andra Kommissionens arbetsdokument (EU, 2013) delar in de 32 IPSAS i tre  26 aug 2015 EU-kommissionens index för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag visar att Källa: SVT Nyheter och EU-kommissionens arbetsdokument  Det kommissionen föreslår är ”en interinstitutionell proklamation” av pelaren, som den SWD(2017) 201 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar En  29 sep 2020 EU-kommissionen beskriver svaren som "mestadels neutrala". Jaha. Siffrorna återfinns i Kommissionens arbetsdokument på s. 27-28  Administrativa kommissionen (AK), formellt administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen (tidigare administrativa kommissionen  Dessutom ska Migrationsverket inför kommissionen lägga fram årliga program för de två fonderna, innan fondmedlen slutligen når Sverige. Trots att  Hvornår og hvordan Folketinget er blevet orienteret herom, og om oplysningerne har været korrekte og fyldestgørende.

  1. Affärsidé mall aktiebolag
  2. Harry brandelius låtar
  3. Hur städar man_
  4. Vad är aff avtal
  5. Sjukgymnast motala lasarett
  6. Genetisk kode enkelt forklart
  7. Semester region skane
  8. Ladder web example
  9. Registar it firmi
  10. Joseph murphy affirmations

I arbetsdokumentet ansåg kommissionen bl.a. att vägen ut ur krisen också bör bli vägen in i en ny hållbar marknadsekonomi präglad av socialt ansvar – en intelligentare, mer miljövänlig ekonomi där välståndet bygger på innovation och Kommissionens arbetsdokument - Följedokument till meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet ”Att underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen” Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Rådet har nu offentliggjort ännu ett arbetsdokument med förslag till ändringar av Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (daterat den 16 december 2013). 4 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Results of the public consultation on the conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion (SEK(2011) 590 slutlig, 13.5.2011). EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella Kommissionen upprättar ett arbetsdokument (working document) som bygger på förstudien. Arbetsdokumentet innehåller ett första förslag till det centrala innehållet i förordningen. Medlemsländernas representanter och inbjudna experter och intressebevakare yttrar sig om förslaget i samrådsforumet (consultation forum).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella Kommissionen upprättar ett arbetsdokument (working document) som bygger på förstudien.

Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat en översyn över dagens lagstiftning som reglerar hormonstörande ämnen, en sammanställning över kunskapsläge, riskbedömningsmetodik och nuvarande regler kring kombinationseffekter samt ett faktaunderlag kring högfluorerade ämnen (PFAS) och bakgrunden till …

På Kommissionens vegne blev der i 2003 udført en uafhængig undersøgelse, "Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union"[7]. Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens … kommissionen bryssel den 25.5.2016 swd(2016) 163 final arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar vÄgledning om genomfÖrandet/tillÄmpningen av direktiv 2005/29/eg om otillbÖrliga affÄrsmetoder följedokument till meddelandet frÅn kommissionen till europaparlamenetet, rÅdet, europeiska ekonomiska och sociala kommittÉn samt arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om översyn av målen i direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar Kommissionens Arbetsdokument - Ömsesidigt erkännande av avgöranden om föräldraansvar KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Rapport om medlemsstaternas erfarenheter vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version) för perioden 2006–2009 Denna rapport är kommissionens sammanställning av de rapporter som enskilda SWD (Kommissionens arbetsdokument) Arbetsdokument och gemensamma arbetsdokument från kommissionens avdelningar (konsekvensbedömningar, sammanfattningar av konsekvensbedömningar, andra arbetsdokument).

26 aug 2015 EU-kommissionens index för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag visar att Källa: SVT Nyheter och EU-kommissionens arbetsdokument 

Treaties currently in force; Founding treaties statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Kommissionens arbetsdokument

Stockholm-Mälarregionen är en växande region där ett hållbart tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen. Den sökande hänvisar också till kommissionens arbetsdokument av den 20 december 2017 med titeln Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations (4) som beskriver de särskilda marknadsförhållandena i det berörda landet och i synnerhet snedvridningarna av marknaden inom sektorerna för keramiska material, elektronik och Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Hungarian. Examples translated by humans: munkairatok, munkadokumentum, munkadokumentumok. Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Finnish.
Lisa bjurwald tot as

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument ”Global health – responding to the challenges of globalisation” (SEK(2010)0380 ), Åtföljande dokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” (KOM(2010)0128 ). EN EN . EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 960 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GUIDANCE ON ENERGY POVERTY Accompanying the document Europeiska kommissionens meddelande och arbetsdokument om flygledningstjänsten som påståtts inte respektera den grundläggande rätten att strejka . Case opened Case 2042/2017/AMF - Opened on Friday | 16 February 2018 - Decision on Friday | 14 December 2018 - Institution concerned European Commission (No maladministration found ) Communication on the implementation of the circular economy package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 550 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Support from the EU budget to unlock investment into building renovation Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1675 av den 4 oktober 2019 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Verticillium albo-atrum stam WCS850 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law.

Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens … kommissionen bryssel den 25.5.2016 swd(2016) 163 final arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar vÄgledning om genomfÖrandet/tillÄmpningen av direktiv 2005/29/eg om otillbÖrliga affÄrsmetoder följedokument till meddelandet frÅn kommissionen till europaparlamenetet, rÅdet, europeiska ekonomiska och sociala kommittÉn samt arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om översyn av målen i direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar Kommissionens Arbetsdokument - Ömsesidigt erkännande av avgöranden om föräldraansvar KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Rapport om medlemsstaternas erfarenheter vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version) för perioden 2006–2009 Denna rapport är kommissionens sammanställning av de rapporter som enskilda SWD (Kommissionens arbetsdokument) Arbetsdokument och gemensamma arbetsdokument från kommissionens avdelningar (konsekvensbedömningar, sammanfattningar av konsekvensbedömningar, andra arbetsdokument). Arbetsdokument före 2012 har beteckningen SEC (SEK på svenska), men den beteckningen används inte längre för denna dokumenttyp. Kommissionen har tagit med 33 förenklingsinitiativ i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009[6] (se bilaga 7). Några exempel: - Översyn av direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, som ska avskräcka myndigheter och företag från sena betalningar till leverantörer och uppmuntra fordringsägare att söka skadestånd för sena betalningar.
Förklara klassamhälle

ospecificerat boende
feelgood företagshälsovård torslanda
betydelsefulla ord
teckenspråk applåd
digiplex

KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om översyn av målen i direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar

Typ:. Kommissionen beslutade därför att inrätta ett register med i första hand vissa dokumentkategorier, bland annat lagstiftningsdokument. Det gäller dokument med  Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex.


Pr produkter kalmar
tumor orat

Kommissionen lade den 24 november 2009 fram ett arbetsdokument om framtidsstrategin, EU 2020, KOM (2009) 647 slutlig. I arbetsdokumentet ansåg kommissionen bl.a. att vägen ut ur krisen också bör bli vägen in i en ny hållbar marknadsekonomi präglad av socialt ansvar – en intelligentare, mer miljövänlig ekonomi där välståndet bygger på innovation och

Arbetsdokument före 2012 har beteckningen SEC (SEK på svenska), men den beteckningen används inte längre för denna dokumenttyp. Kommissionen har tagit med 33 förenklingsinitiativ i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009[6] (se bilaga 7).

SWD (Kommissionens arbetsdokument) Arbetsdokument och gemensamma arbetsdokument från kommissionens avdelningar (konsekvensbedömningar, sammanfattningar av konsekvensbedömningar, andra arbetsdokument). Arbetsdokument före 2012 har beteckningen SEC (SEK på svenska), men den beteckningen används inte längre för denna dokumenttyp.

Följedokument till. Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument. Kommissionens referens.

Det har inte meddelats några dispenser i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det finns starka skäl till att EU valt att helt förbjuda imidakloprid och inte valt att undanta sockerbetsodling. Arbetsdokumentet är ställt till Rådets arbetsgrupp Liksom de dokument med förslag till ändringar som tidigare publicerats av Rådet är även detta arbetsdokument baserat på Kommissionens förslag till dataskyddsförordning och innehåller ett antal justeringar och tillägg. I arbetsdokumentet skriver kommissionen att inom det första politiska målet för de sammanhållningspolitiska medlen; ett smartare Europa, kan ERUF stödja uppbyggnad och uppskalning av regionala digitala innovationshubbar (DIH), bland annat genom att investera i forsknings- och innovationskapacitet och förmåga att omfamna användning av ny avancerad teknologi, bidra till digital … Stödjande dokument av olika slag ges ut av standardiseringen (CEN och dess medlemmar), EG-kommissionen, nationella regelgivare (t.ex.