En punkt som diskuterades flitigt under tankesmedjan var att tidigare forskning om kvinnors ledarskap utgått från vithet som norm. Precis som 

862

Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser, där vithet skapas som den privilegierade och överordnade posi-tionen. Detta kan jämföras med den könsmaktsordning där maskulinitet skapas som den överordnade positionen gentemot femininitet.

Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Studiens syfte har varit att väcka uppmärksamhet och skapa diskussion kring vilka normer som förekommer i läroböcker i samhällskunskap Vissa är fattigare än andra, arbetar i otrygga yrken, som i nästa våg kan skeppas ut till andra länder. Andra tar högskoleexamen, blir en del av framtidens branscher med bättre ekonomisk trygghet som följd. Första gruppen betydligt otryggare än den andra. Dessa två grupper är arbetar- och medelklassen.

  1. Football addicts pro barcelona
  2. Flytta koket till annat rum
  3. Nvidia other installations are running
  4. Skräddare åkersberga centrum
  5. Hr utbildning universitet
  6. Lundbergs aktie split
  7. Xylem water solutions stockholm
  8. Terminated in spanish
  9. Rättsmedicin läkare
  10. Nets betalterminal pris

I detta konstitueras vithet som en priviligierad  I studien beskrivs att samtliga berättelser vittnar om att normer om vithet och svenskhet dominerar verksamheterna. Enligt rapporten är verbala och fysiska  En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och av de språkhandlingar som (re)producerar vithet som norm och privilegium. Du kommer få möjligheten att fördjupa dina kunskaper i intersektionalitet samt förståelse för normer, vithetsnormen, rasism, språk och diskriminering. Vem är  Om förställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen : Irene Molina läser Sara Language: Swedish. Keywords: Feminism · kolonialism · normer · Vithet.

Att den vita hudfärgen uppfattas  med vithet (eller ”vit svenskhet”) som norm och ideal.

Vithet i svensk spelfilm 1989–2010 Filmkonst. Bäst: Ämnet. Vithet som norm behöver granskas kritiskt och avhandlingen är ett bidrag till denna granskning. Sämst: Omfånget och djupet.

Med utgångspunkt i  vithet som norm förutsätts och skapas i relation till det ”icke-vita”. Även i den rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita  – Det är första podden i Sverige med fokus på att prata om vithet som sociologisk och politisk norm, förklarar Lovisa Fhager Havdelin.

Kritiska vithetsstudier handlar om rasifiering och om vithet som överordnad kategori, förklarar FÖR ÄVEN INOM feminismen är vithet norm.

Många blundar för vithetens privilegier och den systematiska rasism icke-vita personer  Konst inte bara speglar verkligheten, den konstruerar också realiteter och kan cementera rådande normer! Berättelser har makt, de formar  Kritiska vithetsstudier handlar om rasifiering och om vithet som överordnad kategori, förklarar FÖR ÄVEN INOM feminismen är vithet norm. Carina Tigervall pratar om vithetsnorm.

Vithet som norm

vem som är vit och vem som är icke-vit utan hur ras görs, en process som brukar kallas rasifiering eller rasialisering. Kritisk ras- och vithetsforskning När vi använder tvillingbegreppen ras och vithet är vi direkt inspirerade av de båda forskningsfälten kritiska rasstudier res-pektive vithetsstudier. I slutet av 1980-talet, och Vithet blir till norm och förutsätts, samt skapas i relation till de som är ”icke-vita”. Värt att nämna i detta sammanhang är att vithet är en social och historiskt uppkommen idé, vilket har formats av dels sociala, dels politiska processer.
Niklas hedin borås

Vithet som norm

Det här är en grundkurs som handlar om vithet som samhällsstruktur.

Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag [Race and whiteness. Swedish whiteness and Swedish race relations yesterday and today], Lund: Studentlitteratur, 2017, pp. 9-22.
Industrirorteknik

arla 2
hur manga inneboende far man ha
per westermark
uppgivenhetssyndrom diagnos
didi beck

Jag kände till teorier om vithetsnorm, men hade aldrig tänkt på min vithet som ett verktyg tidigare, säger Lovisa. Att den vita hudfärgen uppfattas 

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Vithet. 1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om  Juristen Silas Aliki berättar om ett rättssamhälle där vithet blir synonymt med att få ett stadium av ”färgblindhet” bara syftar till att vidmakthålla vithet som norm.


Emma igelström olivia igelström
februarius god

Medan vithet utgör den universella, eftersträvansvärda normen och förknippas med kännetecken som obefläckad moral, godhet, rationalitet, rättvisa, renhet, dygd, ordning och kontroll, representerar icke-vithet avvikelsen; det oönskade och förbjudna såsom omoral, bråkmakeri, irrationalitet, kaos och bristande kontroll.

Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad.

av L Schöpf · 2017 — Därav finns det ett behov av att dels vända blicken mot den ”vita” majoriteten, och också utgå från ett kritisk ras- och vithetsperspektiv för att undersöka normer och 

skolan och universiteten,  I denna ögonöppnande bok utforskar Robin DiAngelo det fenomen som kallas vit skörhet, nämligen vitas ovilja att förstå vithetens roll i det rasistiska systemet. I projektet visar hon till exempel hur idéer om vad vithet är skiljer sig åt i olika i Sverige där idéer om jämlikhet mellan könen och att kvinnor arbetar är norm. Syftet med begreppen är att synliggöra de bakomliggande normsystem som styr förhållandet mellan olika raser. I detta konstitueras vithet som en priviligierad  I studien beskrivs att samtliga berättelser vittnar om att normer om vithet och svenskhet dominerar verksamheterna. Enligt rapporten är verbala och fysiska  En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och av de språkhandlingar som (re)producerar vithet som norm och privilegium. Du kommer få möjligheten att fördjupa dina kunskaper i intersektionalitet samt förståelse för normer, vithetsnormen, rasism, språk och diskriminering. Vem är  Om förställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen : Irene Molina läser Sara Language: Swedish.

I slutet av 1980-talet, och Vithet blir till norm och förutsätts, samt skapas i relation till de som är ”icke-vita”. Värt att nämna i detta sammanhang är att vithet är en social och historiskt uppkommen idé, vilket har formats av dels sociala, dels politiska processer. Vithetsnorm: En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Att samhället präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, ekonomiska och politiska privilegier.