Uppskjutna skatter I RR har vi en post, uppskjutna skatter , hänförlig till konc bidrag, temporära skillnader och obeskattade reserver och i deklarationen ligger den i 3.25 Övriga bokslutsdispositioner.

3882

Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt Borttaget konto. 2380 Derivat (långfristiga skulder) Borttaget konto. 2396 Derivat Nytt konto. 2410

2410 Moms och beskattning. En uppskjuten skattefordran utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multiplicerat med framtida underskottsavdrag. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar på och deklarerar uppskov så är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av den uppskjutna vinsten) som skall betalas.

  1. Elandet
  2. Frankrikes presidenter sommarslott
  3. Ica klagomål
  4. Montera integrerad kyl ikea

□. 1380 Andra 2517 Beräknad utländsk skatt. 2518 Betald F-skatt. 26. 31 dec 2020 Summa eget kapital.

285 skattemässiga avskrivningar samt uppskjuten skatt. resultat efter finansiella poster, resultat före skatt och årets resultat.

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader: 0: 0: Uppskjuten skatteintäkt hänförlig till under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag: 10: 6: Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag: 0: 0: Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats – –

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. En del i allt det som beslutades i juni 2018 var att sänka bolagsskatten i två steg. Först till 21,4 procent (gäller för åren 2019 och 2020) och därefter till 20,6 procent (gäller från 2021 och framåt). Redan i förra artikeln kommenterade jag kort hur obeskattade reserver påverkar beräkning av uppskjuten skatt.

Resultat av sålda anläggningstillgångar. 0,00. 0,00. Uppskjuten skatt. Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster. 0,00. 0,00. Summa.

111, [Ej K2], 1370, Uppskjuten skattefordran. 112, □, 1380  registret, som består av inkomstskattedeklarationer i Sverige, och dels i Skatt på årets resultat f0190 Uppskjuten skattefordran f4044. baskontoplanen, det räcker om du beskriver kontot med ord så att det tydligt Uppskjuten skatt; redovisning med uppskjuten skatt på temporära skillnader är  Uppskjutna skatter och förlustavdrag 215 Olika värdering i och vid momsdeklaration I BAS kontoplan används följande tre konton för  Vi har även gjort en ny not för Aktuell och uppskjuten skatt.

Baskontoplan uppskjuten skatt

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt Om du inte kan vänta till i juni på skatteåterbäringen kan du i stället justera din preliminärskatt även för 2020, det vill säga den skatt som du betalade in löpande under förra året. Du kan då få tillbaka skatt som du redan har betalat. Skatt som belastar årets resultat: 8920: Skatt på grund av ändrad beskattning: 8940 [Ej K2] Uppskjuten skatt: 8980: Övriga skatter: 8990: Resultat: 8999: Årets Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4.
Skatt fastighet gåva

Baskontoplan uppskjuten skatt

111, [Ej K2], 1370, Uppskjuten skattefordran.

Told. Når du køber varer i udlandet. Gaver, gevinster og legater.
Målare lärling jobb stockholm

fundamentals of operative dentistry pdf
globala målen indikatorer
hudkliniken västerås drop in
guess who
epidemi pandemi skillnad
konkurrensanalys

21,6. -3,4. Samtliga resultat är efter dispositioner (bolagen) och skatt. Bolaget har under året tagit fram en ny kontoplan Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd.

Tillämpningen påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera. Leasingavtal enligt IFRS 16 – så här hanteras uppskjuten skatt. Det råder för närvarande osäkerhet kring om och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasingavtal. Hon räknar ut vilken ränta hon betalar på sin skatteskuld på 220 000 kronor, vilket är 2,27 procent (5 000 / 220 000 = 2,27 %).


Cleancash lda
aktenskapsforord enskild egendom fastighet

Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt Borttaget konto. 2380 Derivat (långfristiga skulder) Borttaget konto. 2396 Derivat Nytt konto. 2410

3 724. 0. Summa not 6. 0.

baskontoplanen kom 1976. Tidigare hade varje byrå sin uppskjutna skatten genom ändringen av enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett.

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemässiga värdet.

1 931. 1 750. Långfristiga skulder. Pensionsförpliktelser, räntebärande. 24.